Paul Brees (1957) is van opleiding industrieel ingenieur en bekleedde diverse commerciële management functies in ICT bedrijven voor hij in 1995 een eigen KMO opstartte in datacommunicatie : Switchlink nv. Hij verkocht deze KMO in 2000 aan een internationale groep en bleef aan als CEO tot begin 2003.

Op 45 jarige leeftijd volgde hij als vrije student opleidingen in politieke & sociale wetenschappen aangevuld met beginnend recht aan de Universiteit Antwerpen.

Hij was werkzaam in vrijwilligersorganisaties met maatschappelijk doel zoals de Vlaamse Liga tegen kanker, en was drie jaar aan Ex-Change verbonden als expert voor kennisoverdracht naar KMO’s in ontwikkelingslanden. Hij adviseerde ook de raad van bestuur en was landencoördinator voor Zambia. Op zijn vele reizen door Afrika en Azië ontmoette hij Philani Moyo, locaal rafting instructeur uit Zimbabwe die hij assisteerde bij de opstart van een locaal rafting bedrijfje in Victoria Falls, Shockwave Rafting, en die hij daarbij nog steeds bijstaat.

In 2008 werd hij benoemd als rechter in handelszaken en rechter commissaris aan de rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

In 2012 werd hij lid van BAN Vlaanderen , een organisatie ter bevordering van ondernemerschap in Vlaanderen via een netwerk van business angels en overdracht van know-how.

De overdracht van kennis en ervaring aan anderen is door de jaren heen een constante gebleken die veel vreugde en voldoening geeft.

Onze opdracht? Het verlenen van strategisch advies aan eigenaars en zaakvoerders van Vlaamse KMO’s.

Klankbord functie nodig? Soms is een vertrouwenspersoon nodig om zonder terughoudendheid kritisch én op niveau mee te reflecteren over de eigen bedrijfsstrategie, het personeelsbeleid, de interne organisatie of optimalisatie van marketing en verkoop. Op www.executive-advice.be vind U meer details rond deze flexibele dienstverlening.

Uw bedrijf verkopen? We werken samen met een professionele aankoper van bedrijven die U voorbereid op moeilijke onderhandelingen en tegelijk de meest optimale strategie bij de verkoop van het eigen bedrijf samen uitwerkt. U leest meer in ons unieke 5 stappenplan en de spanning tussen koop en verkoopprijs op www.spanningsveld.be.

Zaken doen in China? Producten goedkoop en kwalitatief insourcen uit Azië? Problemen met de taal, de cultuur, het gebrek aan locale contacten? Onze partner EMC, Europe meets China, heeft ervaring en mensen in beide regio’s die een optimale samenwerking waarborgen. Lees eerst onze korte inleiding.

De nadruk ligt steeds op kleinschalige no-nonsense begeleiding aan KMO eigenaars, waarin vertrouwen, onafhankelijkheid en een benadering vanuit een ervaren ondernemersgeest centraal staan.