Paul Brees (1957) is van opleiding industrieel ingenieur en bekleedde diverse commerciële management functies in ICT bedrijven voor hij in 1995 een eigen KMO opstartte in datacommunicatie : Switchlink nv. Hij verkocht deze KMO in 2000 aan een internationale groep en bleef aan als CEO tot begin 2003.

Op 45 jarige leeftijd volgde hij als vrije student opleidingen in politieke & sociale wetenschappen aangevuld met beginnend recht aan de Universiteit Antwerpen.

Hij was werkzaam in vrijwilligersorganisaties met maatschappelijk doel zoals de Vlaamse Liga tegen kanker, en was drie jaar aan Ex-Change verbonden als expert voor kennisoverdracht naar KMO’s in ontwikkelingslanden. Hij adviseerde ook de raad van bestuur en was landencoördinator voor Zambia. Op zijn vele reizen door Afrika en Azië ontmoette hij Philani Moyo, locaal rafting instructeur uit Zimbabwe die hij assisteerde bij de opstart van een locaal rafting bedrijfje in Victoria Falls, Shockwave Rafting, en die hij daarbij nog steeds bijstaat.

In 2008 werd hij benoemd als rechter in handelszaken en rechter commissaris aan de rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

In 2012 werd hij lid van BAN Vlaanderen , een organisatie ter bevordering van ondernemerschap in Vlaanderen via een netwerk van business angels en overdracht van know-how.

De overdracht van kennis en ervaring aan anderen is door de jaren heen een constante gebleken die veel vreugde en voldoening geeft.

Bij betrouwbaar advies hoort tevens een grote mate van transparantie. Zowel naar de kosten toe als naar informatieverstrekking. Vaak werken we in een duidelijk uurtarief regime dat bij voorbaat wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen partijen. Met zeer korte opzegtermijnen en geen opzegvergoedingen zodat de relatie blijft voortduren omdat beide partijen ermee tevreden zijn en niet omdat ze contractueel aan handen en voeten gebonden zijn. Wanneer er diensten verstrekt worden door partners dan wordt de klant hiermee rechtstreeks in contact gebracht zonder fee of kosten, en wordt een overeenkomst gesloten tussen onze partner en de klant voor die bepaalde dienstverlening. Zodat de klant ten allen tijde een correcte prijs betaalt rechtstreeks aan die personen die de dienst effectief presteren. De enige klanten die wij willen kennen zijn tevreden klanten.


De informatie die we bezorgen dient ten allen tijde waarheidsgetrouw te zijn. U zal ons nooit kunnen betrappen op onethisch gedrag zoals schending van vertrouwen, lekken van informatie, verdraaien van cijfers of van bedrijfsgegevens, bewust overtreden van toepasselijke wetgeving enz. U mag van ons ook niet verwachten dat wij aan onethische praktijken zouden meewerken.